o mně / texty

Jmenuji se Martina a narodila jsem se v říjnu 1988 v Praze. V roce 2013 jsem ukončila studium malby na Fakultě umění Ostravské Univerzity (MgA.). Po studiích jsem se vrátila do svého rodného města, kde pokračuje v tvorbě. Maluji v krásném Přírodním parku Draháňské údolí na kraji Prahy, kde žiji. Je to pro mě nová zkušenost a místo k dalšímu objevování. Z rodného sídliště na Jižním městě k studiu v malebném Zlíně a industriální Ostravě až k malému prostoru ukrytém v lesích v Draháňském údolí. Snad budou další místa, kde tvořit, žít, hledat se a objevovat.


Martina Walterová (*1988) je absolventkou ateliéru Malba I. u profesora Daniela Balabána na Fakultě umění Ostravské univerzity. V rámci studia strávila semestr na stáži na Slezské Univerzitě v Katovicích (PL). Má za sebou několik skupinových i samostatných výstav, v roce 2012 získala Ateliérovou cenu.

Tvorba Martiny Walterové na první pohled překvapí výrazným koloritem, živelnou energií, odpovídající malířčině naturelu. Obrazy svým obsahem nesou poselství plné dobrodružného objevování vnitřního i vnějšího světa. Přes jakousi anachronickou poctivost se autorka dostává ke svému nitru, k výtvarné stylizaci jazyka forem a barev, tolik typické pro malíře moderny jako byli Cezanne, Matisse nebo Picasso. Je si však vědoma nemožnosti výtvarného uchopení světa jednotnou stylovou formulí. Prostor jejích obrazů je, tudíž porušený, nepevný. V obrazech kontrastují biomorfní tvary s ostrostí geometrických těles a prostorových plánů. Figurální obrazy obrácené k malířčinu dětství jsou o hledání místa ve světě. Rajskou, avšak zároveň apokalyptickou barevnou krajinou obrazu, prochází autorka v podobě nebarevné dívčí protagonistky, jakéhosi stínu, možnosti či vzpomínky. Dále jsou tu obrazy se zvířetem, přírodou, fantaskní lesní vegetací. Tajemné prostředí obrazů transformuje zážitky z okolí autorčina atelieru – úkrytu – domova. Obrazy Martiny Walterové jsou pro diváka výzvou k objevování a prožívání nesnadného světa. Jsou otevřené a naznačují nové výtvarné i životní cesty.

Daniel Balabán