Sametové centrum, Cihelná 4 Praha 1

výstava "Chtěla jsem se projet v kočáře"

vernisáž: 15.10.2014 - 19:00

doba trvání: 15.10. - 17.11.2014

program: Kočkolit

kurátor: Pavla Bendová a Josef Koblic

text k výstavě:

"Chtěla jsem se projet v kočáře"

Výstava obrazů mladé malířky Martiny Walterové mapuje její tvorbu za první rok po absolutoriu Fakulty umění Ostravské Univerzity.

Instalace na první pohled překvapí výrazným koloritem, živelnou energií, odpovídající malířčině naturelu. Svým obsahem obrazy nesou poselství plné dobrodružného objevování vnitřního i vnějšího světa. Přes jakousi, dnes dalo by se říci, až anachroní poctivost, se autorka dostává ke svému nitru, k výtvarné stylizaci jazyka forem a barev, tolik typické pro malíře moderny jako byli Cezanne, Matisse nebo Picasso. Je si však vědoma nemožnosti výtvarného uchopení světa jednotnou stylovou formulí. Prostor jejích obrazů je, tudíž porušený, nepevný.

V obrazech inspirovaných plody dýní a cuket, bio-morfy až amorfy kontrastuje s ostrými tvary geometrických těles a prostorových plánů. Dýně tak autorce slouží coby metafora těla, uzavřeného a ohroženého prostředím nebo sebou samým.

Figurální obrazy obrácené k malířčině dětství jsou o hledání místa ve světě. Vyjadřují napětí mezi topos a utopos. Rajskou, avšak zároveň apokalyptickou barevnou krajinou obrazu, prochází autorka v podobě nebarevné dívčí protagonistky, jakéhosi stínu, možnosti či vzpomínky.

Dále jsou tu obrazy se zvířetem, přírodou, fantaskní lesní vegetací. Ty mimo jiné odrážejí archetypální a biologickou podnož, společnou člověku i přírodě, oblast snu a nevědomí. Tajemné prostředí obrazů transformuje zážitky z okolí autorčina atelieru – úkrytu – domova.

Obrazy Martiny Walterové jsou pro diváka výzvou k objevování a prožívání nesnadného světa. Jsou otevřené a naznačují nové výtvarné i životní cesty.

V Ostravě 6. 10. 2014 Daniel Balabán

zpět

Vážený Pane/Paní,
Jsem velice potěšena Vaším zájmem o mou práci. Pokud budete chtít nějaké další informace o tomto obrazu, neváhejte se mi ozvat na kontakt napsaný níže.
S přáním Všeho nejlepšího,
Martina Walterová

KONTAKT
info@martinawalterova.com