Sametové Posvícení 2013, Praha

"Porcování sovy"

Fórum Věda žije! se 17. 11. 2013 zúčastní Sametového posvícení, kde za pomoci satiry představí financování české vědy. Sova, která v původním významu symbolizuje moudrost a poznání, zde bude sloužit jako zdroj financí. Směr, kterým peníze tečou, udává dvojice vlivných hráčů na politické vědní scéně, Radou vyvolený vědec (RVV), První a nejlepší předseda - Petr Matějů a Radou vyvolená odbornice (RVO)a První kolegyně Miroslava Kopicová, kteří Sovu doslova drží zapřaženou ve svém postroji. Navíc mají dostatek zkušeností, sebevědomí a vědecké erudice k tomu, aby dostatečně posoudili, zda mají peníze určené vědě sloužit potřebám vědců a vědkyň, nebo zda je lepší, aby dotekly do kapes lidí, kteří se Sovou nemají příliš společného, ale mají ty správné známé. Sova je však poměrně štědrá a občas se dokonce dostane i na vědce, vědkyně či náhodné kolemjdoucí.
Realizace společně s Josefem Koblicem

zpět

Vážený Pane/Paní,
Jsem velice potěšena Vaším zájmem o mou práci. Pokud budete chtít nějaké další informace o tomto obrazu, neváhejte se mi ozvat na kontakt napsaný níže.
S přáním Všeho nejlepšího,
Martina Walterová

KONTAKT
info@martinawalterova.com